Vabaühendus Kodanikukoolitus õpetab kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetab kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk on

  • tasakaalustatud ühiskond;
  • meeste- ja naiste-, kogukondade- ja põlvkondadevaheline seotus;
  • erineva kultuuritaustaga inimeste ühtekuuluvus.
Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seminare ja treeninguid, viime ellu koolitusprogramme, jagame ekspertteadmisi. Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, mis ärritab, kui miski on teistmoodi, mis kõlab kokku.
 

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on alates 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele.  Fond Ene Hion 75 asutati eesmärgiga kujundada ja arendada eetilisi väärtusi ühiskonna elus ning toetada tasakaalustatusele ja võrdõiguslikkusele suunatud tegevusi.

Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 

Kodanikukoolitus ootab 20.aprilliks 2018 kandidaate EH Fondi stipendiumile, mille eesmärk on toetada vabaühenduste esindajaid ja –organisatsioone, avaliku elu- ja meediategelasi nende tegutsemisel ühiskonna tasakaalustatud arengu ja eetiliste väärtushinnangute kujundamisel.

Ettepanek esitada vabas vormis aadressil kodanikukoolitus@kodanikukoolitus.eu. 

Kirjeldada, millega just see inimene või ühendus on oma tegemistes silma paistnud? Kindlasti lisada nii esitatu kui esitaja kontaktandmed. 

18.mail 2018 tähistab Kodanikukoolitus oma 20.sünnipäeva ja annab välja EH Fondi XIII stipendiumi.